CTP Fiberry (ซีทีพี ไฟเบอร์รี่ชื่อเดิม Platinum Fiberry Detox Nuui SLM หนุ่ย SLM
NUUI
FIBERRY

DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หนุย ไฟเบอร์รี่


NUUI Fiberry หนุยไฟเบอร์รี่ คุณภาพคับซองเหมือนเคย
มีใยอาหาร 12,000มก. ใน1ซอง


ใยอาหารเพิ่มกากใยในระบบทางเดินอาหาร ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย